Cennik

PIERWSZY TRENING W FIGHTER’S FITNESS JEST BEZPŁATNY!

Rodzaje karnetów:

STANDARD

trenuj na wybranej grupie –
karnet na treningi 2x w tygodniu
wybranej grupy

FULL OPCJA (OPEN)

trenuj jak chcesz i kiedy chcesz –
karnet na wszystkie treningi,
bez ograniczeń

Cennik karnetów:

 • STANDARD

 • 1W30
  • Pojedyncze wejście

 • STANDARD

 • 1/2M100
  • 4 treningi

 • STANDARD

 • 1M150
  • miesięczny

 • STANDARD

 • 3M350
  • 3-miesięczny

 • FULL OPCJA

 • 1M200
  • miesięczny

 • FULL OPCJA

 • 3M480
  • 3-miesięczny

 • FULL OPCJA

 • 6M800
  • półroczny

 • FULL OPCJA

 • 12M1400
  • roczny

Wybie­ra­jąc kar­nety dłu­go­okre­sowe 6 M i 12 M zysku­jesz 50% zniżkę na egza­miny i wyda­rze­nia klu­bowe.

Hono­ru­jemy karty MULTISPORT, FITPROFIT i OKSYSTEM
bez dopłat i rezer­wa­cji.

Powyższe ceny i warunki uczestnictwa obowiązują
wyłącznie na Bemowie i Śródmieściu.